Biežāk pieļautās kļūdas mājas lapu izveidē

Biežāk pieļautās kļūdas mājas lapu izveidē

24 septembris 2017,   By ,   0 Komentāri
Biežāk pieļautās kļūdas mājas lapu izveidē

Visticamāk ir jāsāk ar to, ka jāsaprot, ka mājas lapas izveide ir radošs produkts. Tam ir trīs pamata komponentes – vizuāli baudāms un lietotājiem ērts noformējums, marketinga vēstījums plus pārdotspējīgs saturs un visbeidzot – tehniskais risinājums, kas nodrošina biznesa procesu funkcionalitāti.

Kā parasti uzņēmums tiek pie mājaslapas?

Šodien uzņēmumam ir faktiski divi ceļi – izvēles, kā tikt pie mājaslapas – a) pasūtīt to kā pakalpojumu kādam uzņēmumam, kas specializējas mājaslapu izveidē vai arī – b) izvēlēties un pielāgot gatavu platformu ar iekšējiem uzņēmuma resursiem.
Tātad – saņemt to, kas uzņēmumam ir nepieciešams, pieņemot, ka sadarbība ir veiksmīga vai arī izvēlēties pieņemamu risinājumu par saprātīgu cenu.

 • a) Ar pirmo izvēli viss ir vienkārši – uzņēmums saprot gan to, ka izstrādātājs ir kompetentāks un pareizi izstrādāta mājaslapa tam piesaistīs klientus ilgtermiņā, gan arī to, ka pasūtītāja laiks un resursi ir vērtīgāki par izstrādātājam samaksāto. Un tas ir pareizi, ja vien.. uzņēmums sagaida, ka izstrādātājs ir kompetents un tam atnesīs “visu gatavu”, kamēr izstrādātājs sagaida no uzņēmuma visu informāciju, procesus, mērķus un vēstījumu.. kam pasūtītājs nereti nav gatavs.
 • b) Savukārt ar otru visbiežāk ir bēda – pielāgojamo mājaslapu risinājumu platformas vilina ar “viss gatavs par lētu naudu” veida piedāvājumiem, kamēr iegādāta tiek glīta, bet tukša čaula, kuras izdošanās faktors ir pilnībā uzņēmuma paša atbildība. Tikmēr cenas starpība starp pirmo un otro ir tik ievērojama, ka gribētāju ir daudz, “pasākums” atgādina kazino – veiksmes stāsti ir, bet galīgi ne vairākumam.

Mājas lapas KPI’s

Kad mēs esam to sapratuši, ķeramies pie nākamā – matemātikas.

IT produkti ir ērti ar to, ka informācijas tehnoloģiju un interneta pasaulē viss ir ļoti precīzi saskaitāms un pieejams. Mājaslapa ir biznesa produkts un tam ir spēkā biznesa projekta KPI’s (key performance indicators, jeb latviski izpildes efektivitātes pamatrādītāji).

Ieguldītā nauda pret atdevi. Uzreiz gan jāatzīst, ka šis risks ir jāuzņemas pasūtītājam; izstrādātājs šādas garantijas nedos, tomēr tas ir labs rādītājs sadarbības novērtējumam un lēmumam par atkārtotiem darījumiem ar izstrādātāju. Taisnības labad arī jāpiebilst, ka uzņēmēju lojalitāte ir nulles līmenī, arī tā marketinga personāls mainās kā cimdi un sadarbības atmiņa ir īsa.

Mājaslapa ir amortizējams ieguldījums, tā amortizējas, un nolietojas 3-4 gadu laikā. Faktiski ieguldīto naudu var dalīt uz 4 gadiem. Bez tradicionāli internetā mērāmiem lielumiem – apmeklētāju skaits, apmeklējuma laikā izlasīto lappušu skaits, lietotāja vidēji mājaslapā pavadītais laiks, kas jau ir salīdzināmi ar iepriekšējās mājaslapas rādītājiem, ir svarīgs ar mājaslapas saņemto interesentu jeb leads skaits. Šādam līdam ir savs “konvertēšanās par klientu procents”, kas gan ir atkarīgs no jūsu pārdošanas personāla un tālāk saņemtā klienta atnestā nauda – klienta gada vērtība naudas izteiksmē un šādu klientu skaits, ko devusi mājaslapa.

Ja uzņēmums ieguldītu savu laiku, definētu mērķus un saņemtu labu, pārdomātu un pārdotspējīgu risinājumu no izstrādātāja, kas turpinātu to apkalpot, attīstīt un uzlabot, turklāt uzskaitītu šos rādītājus (kaut vai savienojot mājaslapu ar savu CRM sistēmu), tad šis uzņēmums precīzi zinātu saņemto vērtību pret ieguldījumu un iespējams, nākamreiz pie mājaslapas pārbūves, neuzdotu muļķīgus jautājumus – par ko un kāpēc tik dārgi.
Uzņēmums precīzi zinātu, cik tas ir gatavs ieguldīt pret kādu sagaidāmo vērtību, mājaslapas plānotajā amortizācijas periodā un kādi rādītāji jāsasniedz! Pārējais.. ir “tehnikas jautājums” (izteiciens ģelo tehņiki).

Biežāk pieļautās kļūdas

Lai “tehnikas jautājums” izdotos, vēlams ievērot sekojošo:

 1. Nepasūtīt mājaslapu pie “radiniekiem” un privātpersonām. Ir izņēmumi – neatkarīgi speciālisti, par kuru kompetenci nav pamata šaubīties, izņemot viņu pieejamā laika un resursu plānošanas spējas, taču vairākumā gadījumu privātpersona ar laiku pazudīs un ar “ieguldījumu” neviens vairs nepratīs strādāt, nevarēs ne salabot, ne pilnveidot. Nereti pat pieejas neatstās.
  Lai cik neliela būtu kompānija, kurai būtu uzdots izstrādāt mājaslapu, tajā tiks nodrošināta informācijas nodošanas pēctecība un no tās varēs prasīt atbildību, kamēr privātpersonas vai radinieki, ja sazvanāmi, atbildēs, ka tagad strādā citur un viņus tas vairs neinteresē.
 2. Neizvēlēties retu un dārgu tehnoloģiju. Ja mājaslapa ir izveidota vidē, ar kuru strādāt prot tikai retais, sistēma ir slēgta vai Latvijā ir vien pāris sertificēti un ordeņiem bagāti uzņēmumi, kas ar ražotāja partnerības un līgumu labvēlību drīkst strādāt ar mājaslapas sistēmu, jūs nevarēsiet nomainīt piegādātāju vai apkalpotāju un ilgtermiņā pārmaksāsiet par katru mazākā pirksta kustību.
 3. Izvēloties atvērtā koda sistēmu, neatstāt to novārtā turpmākos gadus. Visas sistēmas ir regulāri jāatjauno, lai tās neuzlauž un nesabojā jūsu uzņēmuma reputāciju. Tādēļ jums ir nepieciešams iekšējs resurss, kura atbildībā ir šis jautājums vai apkalpošanas līgums ar izstrādātāju kas paredz šos atjauninājumus un sankcijas, ja to neveikšanas rezultātā notiek incidenti. Uzreiz gan jāpiebilst, ka nav prakses vērsties pret izstrādātāju, ja mājaslapa tiek uzlauzta, jo tie parasti atbild tikai par savu darbu, nevis par izmantoto platformu, trešo pušu izstrādātu programmatūras izstrādājumu neievainojamību vai serveri, bet jūs varat pieprasīt atbildību, ja jūs maksājat par uzturēšanu un atjauninājumu veikšanu.
 4. Netaupiet mājaslapas uzturēšanas uz servera izmaksām. Uzturētāji – hostinga uzņēmumi prasa mēneša samaksu par to, ka mājaslapa stāv uz servera un ir pieejama internetā. Mēneša cenas dažādiem pakalpojumu sniedzējiem ir atšķirīgas. Pakalpojums it kā ir vienāds visiem un jūs iekrītat uz lētu mēneša cenu, jo mēs taču visi protam saskaitīt kopējo summu gadā vai uz vairākiem gadiem. Lēta cena, iespējams nozīmē to, ka jūsu mājaslapa tiks nolikta uz viena servera kopā ar pāris simtiem citu klientu un kopējā radītā slodze jūsu mājaslapu apmeklētājiem ielādēs lēni.
  Google to redzēs un jūsu konkurentu ātrākas mājaslapas savos meklēšanas rezultātos cilvēkiem piedāvās pirmās, jo patērētāja pieredze ir galvenais.
 5. Nerunāt ar tehniķiem! Uzņēmējs bieži iekrīt lamatās, pieņemot, ka pats spēj labāk definēt uzdevumus izstrādātāja personālam, pieprasa tikšanās ar dizaineri un tehniķiem, lai iespējami precīzi definētu darba uzdevumus. Pirmā kļūda – tehniķi runā savā “valodā”, un ir nepieciešams tulks, otrā – izstrādātājs aiziet uzņēmēja pavadā un uzsāk ciklu – “mēs taču izpildījām, ko paši prasījāt, te tas ir, pieņemiet un maksājiet”.
  Ārkārtīgi būtiska loma ir izstrādātāja projektu vadītājam, kas ir kompetents vidutājs, saprot pasūtītāja biznesa prasības un spēj to nodot izstrādātāja personālam viņu “valodā”. Uzņēmējs, sākotnēji tiekoties ar izstrādātāja konsultantu vai pārdevēju, ir tiesīgs pieprasīt, lai prezentācijās piedalās arī tas cilvēks, kas vēlāk vadīs darbu – šai sarunai ir liela nozīme izstrādātāja izvēlē.
 6. Neprasiet tāmi bez darba uzdevuma. Izstrādātājs, visticamāk, prasīs tikšanos, lai precizētu, kas tieši jums ir nepieciešams. Ja izstrādātājiem “pietiks prāta” un tie ir labi un gana aizņemti, bez šīs tikšanās jūs tāmi nesaņemsiet. Savukārt, ja jūs nostāsieties pozīcijā, ka tikšanās būs tikai tad, kad būs cipari “lai ir par ko runāt”, saņemtā tāme ne tikai neatspoguļos to, kas jums ir nepieciešams, bet arī nebūs salīdzināma ar citiem piedāvājumiem.
 7. Nepieņemiet, ka šis ir vienreizējs pakalpojums. Izvēloties izstrādātāju, uzņēmums būtībā izvēlas sadarbības partneri vairākiem gadiem. Pirmkārt, garantijas periods, kurā uzņēmums var prasīt izstrādātājam ne tikai kļūdu labojumus, bet arī uzlabojumus (abpusējas nekaunības tolerances robežās), otrkārt, Google laikmetā mājaslapai ir jābūt regulāri papildinātai un tās saturs ir jāasina ass kā nazis. Faktiski jūs interesē ne tikai “smukums” citiem izstrādātāja darbiem, bet drīzāk viņu sadarbības pieredze ilgtermiņā ar viņu esošiem klientiem. Jebkurā gadījumā, līgumā nostipriniet savas tiesības uz mājaslapu, sadarbības partnera maiņas gadījumā.

Raksts pirmo reizi publicēts BiSmart bukazīnā 2016. gada rudenī.