Mūsu klients Smart Property Group par darbu ar Scoro CRM

Mūsu klients Smart Property Group par darbu ar Scoro CRM

13 marts 2015,   By ,   0 Komentāri
Mūsu klients Smart Property Group par darbu ar Scoro CRM

Arhitektu birojs “Smart Design and Architecture” divkāršo darba efektivitāti, ieviešot CRM sistēmu. Mūsdienās, kad kvalitatīva darba rezultāts aizvien biežāk ir atkarīgs no klienta un pakalpojuma sniedzēja attiecībām un darba efektivitātes, tieši komunikācija mēdz būt klupšanas akmens ceļā uz rezultātu, savienojot divas dažādas pasaules – talantīgus un radošus arhitektus no vienas, un klientus, kas runā prasību, naudas un termiņu valodā, no otras puses. Šādos gadījumos noder strukturēta pieeja.

Klientu attiecību pārvaldības sistēma (Customer relationship management – CRM) ir risinājums gan paša uzņēmuma efektivitātes uzlabošanai, gan klientu attiecību uzturēšanai un to plaši izmanto dažādu nozaru uzņēmumi. Sistēma uzlabo uzņēmumā notiekošo procesu vadību un ļauj standartizēšos procesus. Svarīgi ir pieminēt galveno CRM sistēmas lomu – klientu datubāzes un pārdošanas procesu pārvaldību, kas veicina pārdošanas apjomu pieaugumu. Latvijā ir pieejami vairāki risinājumi, ko piedāvā zināmi starptautiski programmatūras ražotāji, tomēšādu izvēloties uzmanību ir jāpievērš tieši ieviešanas atbalsta pieejamībai un kopējām izmaksām. Viens no pozitīviem piemēriem ir arī latviešu un krievu valodās pieejamais CRM risinājums “Scoro”, ko izplata SIA IMCG, kura vadītājs ir viens no Latvijas pieredzējušākajiem IT speciālistiem, Reinis Zitmanis.

Latvijā, neskatoties uz vēlmi strādāt efektīvāk, uzņēmumi pārsvarā nav informēti par CRM risinājumu pieejamību un ieguvumiem ko tie sniedz. Salīdzinājumam, ASV vadošie CRM sistēmas izstrādātāji Salesforce’ ir izpētījuši, ka CRM izmantošana uzņēmumā uzlabo pārdošanas rezultātus par 29%, pārdošanas produktivitāti par 34% un turklāt ir aprēķināts, ka ienākums no viena ieguldīta dolāra CRM sistēmā ir 5,60 dolāri, kas ir  pieckārtīga atdeve (salesforce.com).        

Piemērs CRM sistēmas izmantošanai netradicionālas nozares uzņēmumā Latvijā, ir arhitektūras un projektēšanas birojs SIA Smart Design and Architecture. Ir dzirdēts, ka šajā industrijā mēdz būt lielas nesaskaņas starp arhitektu un klientu, kas rodas nekvalitatīvas komunikācijas vai tās trūkuma dēļ, un tikai retam izdodas šo mainīt. Smart Design and Architecture, izmantojot Scoro sistēmu, uzlabo ne tikai klientu attiecību komunikācijas efektivitāti, bet arī dažādu procesu pārskatāmību uzņēmumā. Piemēram, Scoro programma ļauj analizēt projektam veltīto darba laiku gan atsevišķi katram darbiniekam, gan nodaļai, gan uzņēmumam kopumāŠie dati automātiski ļauj aprēķināt projekta izdevīgumu un redzēt tos izstrādes posmus, kur būtu nepieciešams samazināt laiku vai izmaksas, tādējādi veicinot efektivitāti un samazinot kopējos izstrādes termiņus. Tāpat šādas sistēmas izmantošana veicina arī kvalitatīvu attiecību veidošanos ar klientu, jo viena no tās primārajām funkcijām ir kopējas, kvalitatīvas datu bāzes izveide.  Programma vienkopus ļauj apkopot informāciju gan par klientu, gan projektiem, gan vēsturisko komunikāciju, kas ļauj ātri un vienkārši sekot līdzi attiecību attīstībai un prognozēt nākotnes iespējas.       

Smart Design and Architecture valdes loceklis M.Vavilovs uzskata, ka šāda sistēma var uzņēmumam palīdzēt attīstīties, ievērojot dažus svarīgus noteikumus. Pirmkārt, jāsaprot, ka šādas sistēmas ieviešanai ir jāvelta laiks, lai darbiniekus apmācītu un ir jāļauj katram apzināties gan individuālās, gan kopējās uzņēmuma priekšrocības un ieguvumus. Tikpat svarīgi ir, lai uzņēmumā būtu cilvēks, kas analizē sistēmas sniegto informāciju, datus un atskaites, jo tikai tad var uzskatīt, ka programma tiek izmantota pilnvērtīgi. Ieguldot darbu, rezultāti būs redzami jau drīz. Piemēram, var jau skaidri vērot, ka efektivitātes paaugstināšanās un atvieglota procesu pārskatāmība SIA Smart Design and Architecture” ir veicināta tieši pateicoties CRM sistēmas izmantošanai darbā, iesaistot vienotā plānošanas un informācijas apritē gan pārdošanas un marketinga, gan projektu izstrādes nodaļas.