eParaksts

eparaksts-skaititajs

Saudzē kokus, dokumentus paraksti elektroniski – ar eParakstu

eParaksts

Izmantojiet eParakstu komunikācijām ar uzņēmumiem, privātpersonām, valsts un pašvaldību iestādēm. Dokumentiem, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (eParaksts), ir tāds pats juridisks spēks, kā dokumentiem, kas veidoti un parakstīti papīra formā.

Mūsu uzdevums

Mūsu uzņēmums asistēja LVRTC eParaksta kampaņas īstenošanā, gatavojot dizaina un marketinga materiālus, izveidojot mājas lapas augšmalā eParakstīšanās reižu skaitītāju, izveidojot eParaksts video rullīti un nodrošinot LVRTC materiālus dalībai starptautiskās izstādēs.
eparaksts-ikonas
eparaksts-mobilais-skats
eparaksts-posteris
eparaksts-egramata