IT un digitālā marketinga konsultācijas

IT un digitālā marketinga konsultācijas

Nereti uzņēmumi veic dažādu IT risinājumu iegādi, balstoties tikai uz savām zināšanām un aktuālu vajadzību, meklējot tehnisku risinājumu. Uzņēmuma vadība, pārdošanas vai IT departaments meklē ko visai specifisku, savas kompetences ietvaros, raugoties no savu zināšanu un esošās situācijas skatu punkta. Rezultātā, ja tiek atrasts atbilstošs risinājums, tas tiek ieviests, bet ja netiek atrasts, tad problēma netiek risināta, jo risinājuma “nav”. Vai tiešām nav?