Digitālā Inteliģence

Kas ir Digitālā Inteliģence

Digitālā inteliģence ir jūsu zināšanu kopums par tirgu, jūsu klientiem un pārdošanas procesiem tādā līmenī, kas nav “mēs šādi strādājam jau 20 gadus; mums liekas, ka ir jādara tā”, bet ir datu balstīti.

Pēdējos 10 gadus Latvijā visai daudz runājam par uzņēmumu digitālajām prasmēm, rīkiem un kompetencēm. Digitālā inteliģence ir datu, zināšanu (prasmju un procesu), tehnoloģiju kopums jūsu uzņēmumā, kas izveidots lai maksimizētu jūsu pārdošanas un klientu apkalpošanas laika efektivitāti.


Jūsu uzņēmumā ir visai daudz dažādu procesu, kā pārdošanā, tā apkalpošanā, pat pašā darījumu noformēšanā, ko var digitalizēt un vēlams, automatizēt. Klienti novērtē to, ka tiek iertaupīts viņu laiks, ka darījums ir saprotams un viegli noslēdzams.


Neskatoties uz jūsu esošām investīcijām dažādās digitālās reklāmās, sistēmās, darbinieku apmācībā, pašapkalpošanās risinājumos, nereti šie rīki nav ietverti kopējā rāmī, nenodrošina pārskatāmību un to procesā iegūtie dati netiek analizēti labākiem lēmumiem.

Digitalizācijas pakalpojumi. Procesu digitalizācija. Datu analīze. Pārdošanas procesu automatizācija.
Apsteidziet konkurenci, saskatiet iespējas
Apsteidziet konkurenci, saskatiet iespējas
Saņemiet maksimumu no jūsu digitālās pārdošanas.
Konvertējiet apmeklētājus par klientiem
Konvertējiet apmeklētājus par klientiem
Vidēji tikai 2% interesējas. 98% ir lielas neapgūtas iespējas.
Veidojiet izaugsmi ar tehnoloģijām
Veidojiet izaugsmi ar tehnoloģijām
Sistēmas un risinājumi darbam ar klientiem un pasūtījumiem
Viss savā starpā savienots
Viss savā starpā savienots
Kopaina darbam uzņēmumā, pārdošanai, klientu datiem. Analītika pārdomātiem lēmumiem.

Izaugsmes kontrole


Mēs sniedzam pārredzamību – mēs esam eksperti savienojot marketingu un pārdošanas kanālus, digitalizējot procesus un sniedzot pārredzamu izaugsmi, ko jūs kontrolējat.

Izpēte
Izpēte
Iespēju un pudeles kaklu identificēšana
Stratēģija
Stratēģija
Risinājumi, procesi un prasmes laika līnijā
Ieviešana
Ieviešana
Rīki, integrācijas, apmācības, uzraudzība