Mārketinga stratēģija

Fokusētas mārketinga stratēģijas izveide. Atšķirībā no marketinga vakancēs aprakstītā, mēs piedāvājam fokusētu, matemātisku pieeju ar izpildāmu mērķu nospraušanu un precīzu izpratni par rādītājiem, kas tiks mērīti, lai konstatētu mārketinga plāna izpildi. Atšķirībā no mārketinga vakancēm, mēs nepiedāvāsim plašu arsenālu un neskaitāmus rīkus, kas jau sākotnēji sadārdzina kampaņu.

Mārketinga kampaņas realizācija mūsu izpratnē ir kā vektoru matemātika. Vektoru summa ir fokusēts darbību kopums – vektors, kas ir jāsasniedz. Mēs piedāvājam plānu kvartālam, ar progresa atskaiti ik mēnesi un regulārām 2 nedēļu sapulcēm, kurās abpusēji atskaitāmies par izdarīto un pēc agile metodes koriģējam kursu. Fokusēts marketings ir četru vektoru kopsumma, kas sastāv no:

Stratēģija kvartālam
Stratēģija kvartālam
Sasniedzams mazāk nekā 3 mēnešos, nosprausts ar skaitļiem un precīzi izmērāms
Vēstījums un satura nodrošinājums
Vēstījums un satura nodrošinājums
Ko jūs gribat, lai klienti zina vai uzskata par jums un kas nodrošina šo reakciju
Taktika un ieviešana
Taktika un ieviešana
Taktiskais darba uzdevumu kopums stratēģijas izpildei ar regulāru korekciju un atskaiti
Distribūcija
Distribūcija
Aktīva satura un vēstījuma distribūcija, negaidot, kad tirgus un apstākļi vērtēs notikumus jūsu vārdā un vietā.

Mērķi

Mēs satrādājam kvartālu ietvaros. Ir konkrēts un sasniedzams mērķis, ko ir iespējams izpildīt mazāk nekā 3 mēnešos. Lai šo mērķi sasniegtu, ir sagatavots konkrēts provizorisks kvantitatīvu rādītāju grafiks, pret ko salīdzināt reālos rezultātus.

Lai sasniegtu mērķi, ir nepieciešamas padziļinātas sarunas ar klientu par reālu situāciju, sāncenšiem un viņu piedāvājumu, priekšrocībām, uzsvariem., vēsturisko pieredzi un visbeidzot, budžetu.

Mēs sagatavosim taktisko plānu – kas tieši ir jādara, kurš darīs ko un kad.


Efektīvāks vēstījums

Digitālais mārketings sniedz precīzu ieskatu kampaņas efektivitātē, tādēļ jau agrīnā stadijā izgaismosies vai pie vainas nepietiekamam sniegumam ir ieguldījums, saturs vai vēstījums.

Vēstījums ir esence produkta vai pakalpojuma vērtībai, izpratnei un estētikai, taču nereti to redzam tikai un vienīgi tukšas marketinga frāzes līmenī. Vēstījumam ir jābūt saistošam, izprotamam un saiti veicinošam.

Digitālā marketinga kampaņas datu plūsma ātri palīdz noteikt saņemtās mērķauditorijas atbilstību klienta produktam un vēstījums tiek precizēts, lai uzrunātu īstos.

Uz klientu orientēts saturs

Taktiskā plāna ietvaros neizbēgami radīsies nepieciešamība pēc jauna satura – teksta, attēliem, kas vēlāk vainagosies par reklāmām, vizuāļiem, sociālo tīklu postiem, landing lapām.. radot vērtību. Saturs kā vērtība ir vitāls priekšnoteikums veiksmīgai kampaņai. Saturs tiek radīts vēstījuma un klientu interešu ietvaros.

Klientam ir jārēķinās, ka pirms vēstījums tiek nodots tautās, tam ir struktūra, saturs un izskats. Arī tā ir budžeta pozīcija, kas sākotnējā sarunu stadijā nemaz nav zināma.

Mēs atbildēsim uz jautājumu – kāds saturs ir nepieciešams, lai mērķi sasniegtu, kurš ko darīs un cik tas maksās.

Veiktspējas uzlabošana

Digitālā mārketinga priekšrocība – viss, kas notiek var tikt precīzi uzskaitīts un salīdzināts ar plānu. Kampaņas veiktspēja sekmē mērķa sasniegšanu x periodā. Šis periods var būt ātrāks, ja reach plašāks un sekojoši dārgāks, vai arī konkrētāks, fokusētāks un lētāks. Veiktspējas uzlabošana nozīmē regulāru kampaņas parametru optimizāciju, uzlabojot sniegumu uzstādītā budžeta un laika perioda ietvaros.

Papildus ir jārēķinās ar budžeta vai reklāmas kanāla caurlaides iespējām un limitiem. Nereti sastopamies ar gadījumiem, kad dienas budžets vai auditorijas apjoms nevar sasniegt mērķi. Šādos gadījumos mūsu agile pieeja ļauj ātri koriģēt kursu un dinamiku.

    Laiks jūsu projektam!

    Aizpildot un nosūtot šo formu, jūs atļaujat mums apstrādāt jūsu datus, lai mēs varētu ar jums sazināties.